รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอันมีค่า โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์