รับมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน รับมอบชุดตรวจ ATK จากท่าน สจ.ยุทธศักดิ์ เจริญทรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 7 ในการสนับสนุนชุด ATK ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน