รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

|