รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

|