รายงานผลการดำเนินนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

|