ร่วมดำเนินการทำความสะอาดประปา หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมกองช่าง และ นายมนตรี รัตนบุตร ผู้ใหญ่หมู่ 1 ร่วมดำเนิการทำความสะอาดประปา หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน