ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน นำโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน