” ลงพื้นที่ตรวจสอบการเผาขยะในพื้นที่”

|

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้ นายอุกฤษฎ์ กรับทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ลงพื้นที่ตรวจสอบการเผาขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน โดยผลการตรวจสอบพบการเผาลูกมะพร้าวที่เก็บขึ้นมาจากคลอง ซึ่งแนะนำให้ผู้ที่ดำเนินการเผาให้เลิกเผา