ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

|

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อบต. คุ้งน้ำวน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน