ลดเสี่ยง โรคพิษสุนัขบ้า ด้วย “คาถา 5 ย.”

|

คาถา 5ย.

  1. อย่าแหย่ ให้สัตว์โมโห เพราะอาจโดนข่วนหรือกัดได้
  2. อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขาหรือหาง ของสัตว์
  3. อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
  4. อย่าหยิบ จานข้าวหรืออาหารขณะสัตว์กำลังกิน
  5. อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย เพื่อลดวามเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า