ล้างท่อประปาบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 4 และประปาบ้านคลองตาจ่า หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการล้างท่อประปาบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 4 และประปาบ้านคลองตาจ่า หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งน้ำวน