ล้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการล้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับ นายมนตรี รัตนบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน