“วันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน”

|

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนจัดโครงการวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการเล่นเกม  การจับฉลากของรางวัล  การรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อาหารและของรางวัลจากท่านนายกพิชิต  บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน