วิธีป้องกัน ลูกน้อย ติดหวัด

|

วิธีป้องกัน ลูกน้อย ติดหวัด *** กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ ทั้ง 5 หมู่ *** พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น *** หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่เป็นหวัดไปในสถานที่แออัด หรือที่ที่มีอากาศร้อนจัด หรือเย็นจัด *** ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว *** ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเล่นสนุก หรือช่วยทำงานบ้าน *** เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขครบถ้วนตามวัย ข้อแนะนำ พ่อ แม่ ต้องคุมเข้ม ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการคัดกรองเด็ก ก่อนเข้าเรียนประจำวันอย่างเข้มงวด หากพบเด็กมีอาการป่วย มีไข้สูง ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล ควรให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าร่างกายจะกลับมาแข็งแรงปกติ