สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

|