สนามกีฬากลางบริการประชาชน

|

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ตั้งอยู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย สนามฟุตบอล 1 แห่ง สนามฟุตซอล จำนวน 2 แห่ง สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม สนามเซปัคตะกร้อ จำนวน 1 สนาม สนามเปตอง จำนวน 1 สนาม