หลัก 3 ใช้ รักษ์โลก ลดพลาสติก

|

หลัก 3 ใช้ รักษ์โลก ลดพลาสติก

  1. Reduce ใช้น้อย ลดการใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน
  2. Reuse ใช้ซ้ำ และใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น การมีขวด หรือแก้วน้ำ ประจำตัว แทนการซื้อน้ำดื่มขวดใหม่
  3. Recycle คือ การนำวัสดุที่เป็นขยะมาแปรสภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ได้อีก นำขวดพลาสติกมาตัดครึ่ง แล้วตัดเป็นแฉกบริเวณปาก ทำเป็นแจกันใส่ดอกไม้สวยๆ อาจตั้งโต๊ะหรือเจาะรูร้อยเชือกแขวนริมระเบียงก็ได้ “ขยะพลาสติก” ใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 1 กิโลกรัม จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8.3 กิโลกรัม คาร์บอนไดออไซด์เทียบเท่า หรือเทียบได้กับขนาด ลูกบอล 1 ลูกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร