ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ ในที่โล่งอันอาจจะเกิดสภาวะฝุ่นละอองในอากาศสำหรับพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน

|