องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลขุดลอกคลองสนอง หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลขุดลอกคลองสนอง หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีนายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วย ส.จ.ยุทธศักดิ์ เจริญทรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และเจ้าหน้าที่ กองช่าง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการขุดลอกคลองสนอง หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในลำคลองตื้นเขิน และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ

“ขอขอบคุณทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในการสนับสนุนเครื่องจักรกลมา ณ โอกาสนี้”