อยู่บ้านท่าน อย่านิ่งดูดาย กำจัดลูกน้ำยุงลายให้ลูกท่านปลอดภัย

|

อยู่บ้านท่าน อย่านิ่งดูดาย กำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ลูกท่านปลอดภัย

  1. ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำ
  2. เปลี่ยนน้ำในแจกัน ทุก 7 วัน
  3. ปล่อยปลากินลูกน้ำ/ปล่อยน้ำไม่ใช้ทิ้ง
  4. จัดการขยะไม่ให้ขังน้ำ
  5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน