อันตราย พลุ ดอกไม้เพลิงระเบิด ป้องกันได้ ลดเสี่ยงสุขภาพ

|

อันตราย พลุ ดอกไม้เพลืงระเบิด🎇

ป้องกันได้ ลดเสี่ยงสุขภาพ

🔴 สารพิษ จากพิษ ดอกไม้เพลิง

     1.สารพิษ สารเคมี ระคายเคืองตา

     2.เสียงกระแทก

     3.ระเบิดแรงอัด บาดเจ็บ บ้านเรือนเสียหาย

     4.เสียชีวิต / พิการ

🟢ป้องกันได้ ลดเสี่ยง

** ท้องถิ่น

     – เคร่งครัดการให้ใบอนุญาต

     – กำกับ ติดตาม ประเมินความเสี่ยง

     – กำหนดมาตราการป้องกันภัยพิบัติ

     – เตรียมจุดอพยพ

** ประชาชน

     – ติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือน

     – สอดส่อง ประเมินความเสี่ยง

     – พบความเสี่ยงแจ้งเจ้าหน้าที่

**กรณีประสบภัย**

     – หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ

     – สังเกตุอาการ ความผิดปกติของคนในครอบครัว

     – อพยพทันที