เพิ่มไฟทางซอยหมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการเพิ่มไฟทางซอยหมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งน้ำวน