แนะนำคู่มือการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุค NEW NORMAL

|

 

             ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป การออกกำลังกายไม่สามารถทำได้ตามปกติ ซ฿่งการดูแลสุขภาพก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 

              กีฬาหลายประเภทเป็นที่นิยมของประชาชน ทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมทางสังคมด้วย แต่ในสภาวะการระบาดของเชื้อโรค จำเป็นต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การวิ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นกิจกรรมทางสังคมด้วยจึงได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ 

             ด้วยเหตุนี้ คู่มือและคำแนะนำในการวิ่งช่วงสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 เพื่อรอวันเวลากลับสู่ Running Boom. จะเป็นคู่มือที่แนะนำการปรับตัว การเตรียมพร้อมร่างกายอย่างไร และโปรแกรมฝึกที่เหมาะสม เพื่อให้ความฟิตของร่างกายใกล้เคียงปกติ มีความพร้อมที่จะออกวิ่งเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้น