โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

🙏เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีมโดยนายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาฃิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน และเจ้าหน้าที่อบต.คุ้งน้ำวน

🤝ร่วมกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองศาลตาเพ็ชร หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี