“โครงการตามใจฉันสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

|

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.คุ้งน้ำวน ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ตามโคงการตามใจฉันสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน