โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 ณ จุดบริการประชาชนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน