โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ช่วงเทศกาลปีใหม่)

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ จุดบริการประชาชนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน