โครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “กิจกรรมปลูกต้นไม้” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

|

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำโดยนายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หน่วยงานราชการภายในอำเภอเมืองราชบุรี ผู้นำชุมชน พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งนำ้วน ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้” โดยมีการดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จาก ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน