โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

|

เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการบัตรสวัสดิการ 65 – Google ไดรฟ์

ช่องทางลงทะเบียน โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (mof.go.th)