โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

|

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง และสำนักปลัด ได้กำหนดจัดโครงการ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยดำเนินจัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดล้างท่อระบายน้ำ พร้อมทำความสะอาดกวาดศาลา ณ วัดคุ้งกระถิน หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ให้คงอยู่สืบไป เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา และเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน