โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป ณ วัดในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน