โครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  จังหวัดราชบุรี 

|

ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี  ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรม  โครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  จังหวัดราชบุรี  ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น.       

      🏃🏃โดยเป็นกิจกรรม เดิน – วิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ณ  สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

          🏃🏃ทั้งนี้  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 500 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-327158, 032-328480

โดยเงินรายได้จากค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่หักค่าใช้จ่าย จะส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียร  ประพฤติดี  มีคุณธรรมแต่มีฐานะยากจน ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนยังขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก…