โรคมาลาเรีย ภัยร้าย ใกล้ตัว

|

โรคมาลาเรีย มียุงก้นปล่องตัวเมียเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงที่มีเชื้อมาลาเรียมากัดคน ยุงจะปล่อยเชื้อมาลาเรียเข้าสู่กระแสเลือด ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 10 – 14 วัน หรือยาวนานกว่า

อาการป่วย *** มีไข้เป็นเวลา หนาวสั่น ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ตับวาย ไตวาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเสียชีวิตได้ พื้นที่เสี่ยง คือ พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยเฉพาะพื้นที่ป่า เขา ผู้ที่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่อาศัย หรือเดินทาง มาจากพื้นที่เสี่ยง ภายในระยะเวลา 1 เดือน แล้วมีอาการป่วย

การป้องกันโรคมาลาเรีย **สวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด **ทายากันยุงหรือใช้สเปรย์ไล่ยุง **นอนในมุ้งหรือมุ้งชุบสารเคมี