โรค มือ เท้า ปาก (หน้าฝนนี้ ป้องกันได้)

|

โรค มือ เท้า ปาก อาการ

** มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ** มีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ ** หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

4 วิธี ป้องกัน

  1. ล้างมือ เป็นประจำ
  2. ทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำ
  3. ลดการสัมผัสใบหน้า
  4. สวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัด