ไฟไหม้ภายในสวนมะพร้าว หมู่ที่ 9 ตำบลคุ้งกระถิน

|

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับการประสานงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งกระถิน เมื่อเวลา 15.00 น. มีเหตุไฟไหม้ภายในสวนมะพร้าว บริเวณซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลคุ้งกระถิน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง นำรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุดังกล่าว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ระงับเหตุเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และผลดำเนินการเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย