ไฟไหม้ในหมู่บ้านมารีน่า หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งกระถิน

|

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 14.38 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับการประสานงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน ว่ามีเหตุไฟไหม้ลุกลามเป็นจำนวนมาก ในหมู่บ้านมารีน่า หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งกระถิน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง นำรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุดังกล่าว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เข้าระงับเหตุเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จึงระงับเหตุได้ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และผลดำเนินการเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย