“ทำความสะอาดโบสถ์ วัดคุ้งกระถิน หมู่1 ตำบลคุ้งน้ำวน”

|

เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2565 นำทีมโดย นายพิชิต  บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง และสำนักปลัด อบต. ร่วมทำความสะอาดโบสถ์วัดคุ้งกระถิน หมู่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน