5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

|

วันสิ่งแวดล้อมโลก วิธีรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

  1. แยกขยะให้ถูกวิธี Circular Economy
  2. ไม่ทำลายสิ่งแวดลล้อม Packaging
  3. ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ EV car
  4. อร่อยด้วยช่วยโลก Plant Based Food
  5. ตัวช่วยประหยัดไฟ Solar Rooftop
  6. จัดสวนรักษ์โลกแนวใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว Vertical Garden & Farm
  7. เลือกลงทุนที่คำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคมและหลักธรรมาภิบาล