5 วิธี รักษ์น้ำ รักษ์โลก

|

***ช่วยกันใช้อย่างประหยัด และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อเราจะได้มีน้ำใช้ โดยไม่ขาดแคลน***

5 วิธี รักษ์น้ำ รักษ์โลก เพราะน้ำ สำคัญกับชีวิต 1. ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าน้ำประปาไม่เปิดน้ำทิ้ง 2. สำรวจและซ่อมแซม ระบบประปา ภายในบ้านไม่รั่วซึม 3. ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ 4. หมั่นดูแลเครื่องกรองน้ำและภาชนะกักเก็บน้ำให้สะอาด 5. บำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงแหล่งน้ำ และนำน้ำที่ใช้แล้วในครัวเรือนใช้ประโยชน์ทางอื่น เช่น รดน้ำต้นไม้