8 วิธีสังเกต “ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุ

|

ภาวะซึมเศร้าคือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ชนิดหนึ่ง โดยผู้สูงอายุจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเศร้า หรือรู้สึกทั้งสองอย่าง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน การนอน เรี่ยวแรง สมาธิ รวมถึงความรู้สึกต่อตนเอง

การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ถ้าเป็นไม่มากนักอาจเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าแต่หากมีอาการมากเป็นระยะเวลานานก็อาจพัฒนากลายเป็น โรคซึมเศร้า ซึ่งจะทำให้ไม่มีความสุขในชีวิต และอาจทำให้รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง ส่งผลรุนแรงถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป

ดังนั้นหากมีสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งว่าผู้สูงอายุในบ้านหรือที่เราดูแลอยู่มีอาการบ่งบอกว่ากำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้า ผู้ดูแลหรือผู้ที่ใกล้ชิดควรทำความเข้าใจอาการเหล่านั้นให้ดีเพื่อจะได้ป้องกันการเป็นโรคซึมเศร้า และให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข