8 วิธี กำจัดแหล่งวางไข่ยุง

|

ทำง่ายๆ เริ่มต้นได้ ที่ตัวคุณ

8 วิธี กำจัดแหล่งวางไข่ยุง

ทำง่ายๆ เริ่มต้นได้ ที่ตัวคุณ

  1. เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์
  2. ขัดขอบภาชนะหลังเทน้ำทิ้ง
  3. เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้
  4. จัดการภาชนะไม่ให้มีน้ำขัง
  5. ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
  6. ปิดภาชนะให้สนิท
  7. ปล่อยปลากินลูกน้ำ
  8. ทำเป็นประจำทุก 7 วัน