งานตรวจ ITA

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

อ่านเพิ่มเติม »

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

อ่านเพิ่มเติม »