ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและการระบายน้ำเขื่อนแม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม »