มาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน

ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

อ่านเพิ่มเติม »